posted on: November 12, 2023 12:30


Stvoriteljeve Zadanosti: Izvor svih životnih vrijednosti
Creator's Framework of Life: The Source of All Life Values
© Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0]

Stvoriteljeve Zadanosti: Izvor svih životnih vrijednosti

Sav život postoji i opstoji temeljem Stvoriteljevih Zadanosti. Otajstveni Stvoritelj svih ljudi, izvor je svih životnih vrijednosti i istinskog znanja.

Te životne vrijednosti ne samo da postoje u nama, već su sastavni dio nas tj. srž čovjeka, čineći Otajstveno Svjetlo u nama kojim možemo spoznati sveopću istinu, vidljivu i nevidljivu (dostupnu osjetilima i onu koju nadilazi ljudska osjetila, koja je najviši stupanj znanja otajstvenog vječnog života)

Human and Community: The Path of Truth and Harmonious Integrity <br> © Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0
iCreator's Framework of Life
© Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0

Život i njegove temeljne vrijednosti su djelo Stvoritelja, koji je postavio osnovne uvjete i temelje postojanja. Unutar ovog božanskog okvira, svaka osoba ima slobodu izbora i odgovornost za svoje odluke i djela. Naši osobni izbori oblikuju naš život i budućnost, te je nepobitna istina da je naša sloboda ujedno i naša odgovornost.

Jedino pravo znanje nas međusobno povezuje, ujedinjuje i obogaćuje.

Istinoljubivi, dobrohotni i pravedni ljudi, koji su u Svjetlu, sposobni su prepoznati istinu gdje god se nalazila.

Počevši od drevnog vedskog naučavanja (o. 7. tis. pr. Kr.), časnog Bude (o. 1. tis. pr. Kr.), pa sve do presvetog Isusovog naučavanja (1. st.); ističu važnost poštivanja života i životnih vrijednosti!
Human and Community: The Path of Truth and Harmonious Integrity <br> © Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0
iCreator's Framework of Life
© Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0
Kršćanin koji poštuje dobro kod drugih ljudi/naroda, to ga ne čini manjim kršćaninom, nego obratno, čini ga istinskim i izvornim kršćaninomKristovim sljedbenikom, jer hodati putem Istine i Života je najispravniji put kojeg nas pravi IsusGlas Istine, oduvijek sve poziva.
Učimo i sazrijevajmo kroz poštovanje i razumijevanje svake iskre svjetla i svakog dobra, koje je kroz tisućljeća očuvano u narodima, jer sve što je istinski dobro proizlazi od pravog Otajstvenog Stvoritelja svih ljudi, svega živoga i životnog okružja!

Slijepo odbijati Istinu, je isto što i slijepo odbijati Život – vlastiti smisao postojanja!

Istina je Stvarnost koja postoji neovisno o ljudskim zapažanju i predodžbama. Bez obzira na različite koristi, tumačenja i pokušaje razumijevanja, Otajstveni Stvoritelj - Apsolutna Stvarnost, predstavlja tu nepromjenjivu, vječnu i Sveprisutnu Istinu.

Mi ljudi se uglavnom dijelimo prema ljudskim titulama i mnogim oblicima pripadnosti, ali ono što nas istinski određuje i dijeli su naša djela. Dobra i zla djela nas stvarno čini različitima!

Autor: Kristijan Nokaj

Pročitaj više

Napomena: Ovaj sadržaj pod navedenim naslovom (Stvoriteljeve Zadanosti: Izvor svih životnih vrijednosti) možete dijeliti i objavljivati pod uvjetima navedenim u licenci [CC BY-ND 4.0]. Možete dijeliti, čak i uknjižiti, i prodavati (koristiti u komercijalne i nekomercijalne svrhe), ali bez izmjena, uz obavezno navođenje imena autora.

Dodatne Napomene uz Licencu CC BY-ND 4.0:

Etička i zakonita upotreba:

Sav tekstualni materijal autora Kristijan Nokaj je zaštićen prema Zakonu o autorskim pravima Sjedinjenih Američkih Država i podliježe pravilima U.S. Copyright Office. Autor Kristijan Nokaj daje dozvolu za dijeljenje i korištenje ovog sadržaja pod navedenim naslovom (Stvoriteljeve Zadanosti: Izvor svih životnih vrijednosti) isključivo u skladu s uvjetima licence Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0), što znači da je dozvoljeno dijeliti sadržaj u originalnom obliku, uz obavezno navođenje imena autora i poveznice na licencu, bez prava na izmjenu sadržaja ili stvaranje izvedenih djela.

Sadržaj se ne smije koristiti na nemoralan ili nezakonit način.

Sadržaj se ne smije upotrijebiti za promicanje stavova koji su suprotni temeljnim životnim vrijednostima kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, pravda i istina.

Sadržaj ne smije biti usmjeren na način koji bi ugrozio život ili promicao diskriminaciju na temelju rasne, etničke ili narodne pripadnosti. Umjesto toga, trebao bi promicati pravdu, istinu i otpor zlu, neovisno o svjetovnom, vjerskom ili narodnom identitetu pojedinca. Nepravda, neistina i zlo su suprotni temeljnim životnim vrijednostima te ispravnim svjetovnim, vjerskim i narodnim vrednotama utemeljenim na zdravom razumu i etici.

Također, ni ime autora ni njegov svjetonazor ili bilo koji sadržaj autora se ne smiju javno ili prikriveno koristiti kao podrška za proizvode ili aktivnosti štetne za ljude, prirodu ili životinje.

Klauzula o zloupotrebi:

Svaka zloupotreba sadržaja, bilo nehotična ili namjerna, tumačenje te izokretanje izvornog značenja sadržaja autora za promicanje mržnje, diskriminacije ili nasilja prema bilo kojoj rasi ili narodu, rezultira gubitkom prava na korištenje sadržaja.

Transparentnost:

Zabranjena je obmanjujuća ili prijevarna upotreba sadržaja.

Dodatna prava:

Imajte na umu da određeni sadržaj može biti podložan dodatnim pravima intelektualnog vlasništva kao što su autorska prava, zaštitni znakovi, prava dizajna, moralna prava ili prava privatnosti.

Više informacija o [CC BY-ND 4.0] licenci

Slobodni ste:

Dijeliti

— kopirati i redistribuirati materijal u bilo kojem mediju ili formatu za bilo koju svrhu, čak i komercijalno. Davatelj licence ne može opozvati ove slobode dok god slijedite uvjete licence.

Pod sljedećim uvjetima:

1. Imenovanje

- Morate dati primjereno priznanje, pružiti poveznicu na licencu i naznačiti ako su napravljene izmjene. Možete to učiniti na bilo koji razuman način, ali ne na način koji sugerira da davatelj licence podržava vas ili vašu upotrebu.

2. Bez izmjena

- Ako remiksirate, transformirate ili nadograđujete materijal, ne smijete distribuirati modificirani materijal.

3. Bez dodatnih ograničenja

- Ne smijete primijeniti pravne uvjete ili tehnološke mjere koje pravno ograničavaju druge da čine ono što licenca dopušta.

Za još više informacija o ovoj licenci možete pronaći ovdje .
Paracaktuarat e Krijuesit: Burimi i të gjitha vlerave të jetës
Creator's Framework of Life: The Source of All Life Values
© Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0]

Paracaktuarat e Krijuesit: Burimi i të gjitha vlerave të jetës

Të gjithë jeta ekziston dhe vazhdon në bazë të Detyrave të Krijuesit. Krijuesi misterioz i të gjithë njerëzve, është burimi i të gjitha vlerave të jetës dhe dijes së vërtetë.

Këto vlera jetësore jo vetëm që ekzistojnë brenda nesh, por janë pjesë përbërëse e neve, dmth. thelbi i njeriut, duke formuar Dritën Misterioze brenda nesh me të cilën mund të njohim të vërtetën universale, të dukshme dhe të padukshme (e arritshme për ndjesitë dhe përtej ndjesive njerëzore, që është gradën më të lartë të dijes për jetën misterioze të përjetshme)

Human and Community: The Path of Truth and Harmonious Integrity <br> © Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0
iCreator's Framework of Life
© Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0

Jetë dhe vlerat e saj themelore janë vepra e Krijuesit, i cili ka vendosur kushtet bazë dhe themeloret e ekzistencës. Brenda këtij kornize hyjnore, çdo person ka lirinë e zgjedhjes dhe përgjegjësinë për vendimet dhe veprimet e tij. Zgjedhjet tona personale formojnë jetën tonë dhe të ardhmen, dhe është një e vërtetë e pamohueshme se liria jonë është gjithashtu përgjegjësia jonë.

Vetëm dija e vërtetë na lidh, na bashkon dhe na pasuron.

Njerëzit e dashur për të vërtetën, bamirës dhe të drejtë, që janë në Dritë, janë në gjendje të njohin të vërtetën kudo që të jetë.

Duke filluar nga mësimet e lashta vedike (rreth 7. mijëvjeçari p.Kr.), i nderuari Budha (rreth 1. mijëvjeçari p.Kr.), deri tek mësimet më të shenjta të Jezusit (shekulli i 1); theksojnë rëndësinë e respektimit të jetës dhe vlerave të jetës!
Human and Community: The Path of Truth and Harmonious Integrity <br> © Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0
iCreator's Framework of Life
© Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0
Një krishter që respekton të mirën tek njerëzit/të tjerët kombet, nuk e zvogëlon si krishter, përkundrazi, e bën atë një krishter të vërtetë dhe origjinal – një ndjekës i Krishtit, sepse ecja në rrugën e së Vërtetës dhe Jetës është rruga më e drejtë që i vërteti JezusiZëri i së Vërtetës, ka ftuar gjithmonë të gjithë.
Le të mësojmë dhe të pjekim përmes respektit dhe kuptimit të çdo shkëndije drite dhe të gjithë të mirës që është ruajtur në kombet përgjatë mijëvjeçarëve, sepse çdo gjë që është vërtet e mirë buron nga i vërteti Krijuesi Misterioz i të gjithë njerëzve, të gjitha qenieve të gjalla dhe mjedisit të jetës!

Të refuzosh verbërisht të Vërtetën, është e njëjta gjë si të refuzosh verbërisht Jetën – kuptimin e vetë ekzistencës!

E vërteta është Realiteti që ekziston pavarësisht nga perceptimi dhe imagjinata njerëzore. Pavarësisht nga përdorimet e ndryshme, interpretimet dhe përpjekjet për të kuptuar, Krijuesi Misterioz - Realiteti Absolut, paraqet atë të Vërtetën e pandryshueshme, të përjetshme dhe Gjithëpranishme.

Ne njerëzit zakonisht ndahemi sipas titujve njerëzorë dhe shumë formave të përkatësisë, por ajo që na përcakton dhe na ndan vërtet janë veprat tona. Veprat e mira dhe të këqija na bëjnë vërtet të ndryshëm!

Le të mbizotërojë e Vërteta dhe Jeta për të mirën e përgjithshme të njerëzimit, Me dashuri dhe shpresë.

Autori: Kristijan Nokaj

Lexo më shumë këtu

Shënim: Ky përmbajtje me titullin e dhënë (Paracaktuarat e Krijuesit: Burimi i të gjitha vlerave të jetës) mund të ndahet dhe publikohet nën kushtet e përcaktuara në licencën [CC BY-ND 4.0]. Ju mund ta ndani, edhe ta regjistroni, dhe ta shisni (ta përdorni për qëllime komerciale dhe jokomerciale), por pa ndryshime, me përmendje të detyrueshme të emrit të autorit.

Shënime Shtesë mbi Licencën CC BY-ND 4.0:

Përdorimi Etik dhe Ligjor:

Të gjithë materiali tekstual nga autori Kristijan Nokaj është i mbrojtur sipas Ligjeve të Të Drejtave të Autorit të Shteteve të Bashkuara dhe nënshtruar rregullave të Zyrës së Të Drejtave të Autorit të SHBA. Autori Kristijan Nokaj jep leje për të ndarë dhe përdorur këtë përmbajtje me titullin e dhënë (Paracaktuarat e Krijuesit: Burimi i të gjitha vlerave të jetës) ekskluzivisht në përputhje me kushtet e licencës Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 Ndërkombëtare (CC BY-ND 4.0), që do të thotë se është e lejuar të ndahet përmbajtja në formën e saj origjinale, me përmendje të detyrueshme të emrit të autorit dhe një lidhje me licencën, pa të drejtën për të modifikuar përmbajtjen ose krijuar vepra derivuese.

Përmbajtja nuk duhet të përdoret në mënyrë amorale ose të paligjshme.

Përmbajtja nuk duhet të përdoret për të promovuar qëndrime që janë kundër vlerave themelore të jetës si respekti për dinjitetin njerëzor, drejtësinë dhe të vërtetën.

Përmbajtja nuk duhet të jetë e drejtuar në një mënyrë që do të rrezikonte jetën ose të promovonte diskriminimin në bazë të racës, etnicitetit ose kombësisë. Në vend të kësaj, duhet të promovojë drejtësinë, të vërtetën dhe rezistencën ndaj së keqes, pavarësisht nga identiteti sekular, fetar ose kombëtar i individit. Injusticia, gënjeshtra dhe e keqja janë të kundërta me vlerat themelore të jetës dhe vlerat e duhura sekulare, fetare dhe kombëtare të bazuar në arsye të shëndoshë dhe etikë.

Gjithashtu, as emri i autorit dhe as botëkuptimi i tij apo ndonjë përmbajtje e autorit nuk duhet të përdoren publikisht ose në fshehtësi si mbështetje për produkte ose aktivitete të dëmshme për njerëzit, natyrën ose kafshët.

Klauzola e Abuzimit:

Çdo abuzim i përmbajtjes, qoftë i paqëllimtë ose i qëllimshëm, interpretime dhe çlirime të kuptimit origjinal të përmbajtjes së autorit për të promovuar urrejtjen, diskriminimin ose dhunën ndaj çdo race ose populli, rezulton në humbjen e të drejtës për të përdorur përmbajtjen.

Transparenca:

Është e ndaluar përdorimi mashtrues ose i rremë i përmbajtjes.

Të Drejtat Shtesë:

Ju lutemi vini re se disa përmbajtje mund të jenë subjekt i të drejtave shtesë të pronësisë intelektuale si të drejtat e autorit, markat tregtare, të drejtat e dizajnit, të drejtat morale ose të drejtat e privatësisë.

Më shumë informacione për licencën [CC BY-ND 4.0]

Jeni të lirë të:

Ndarja

— kopjoni dhe redistribuoni materialin në çdo medium ose format për çdo qëllim, edhe komercial. Licencuesi nuk mund të tërheqë këto liri sa kohë që ju ndiqni kushtet e licencës.

Nën kushtet e mëposhtme:

1. Atribuimi

- Duhet të jepni njohje të duhur, të siguroni një lidhje me licencën dhe të tregoni nëse janë bërë ndryshime. Ju mund ta bëni këtë në çdo mënyrë të arsyeshme, por jo në një mënyrë që sugjeron se licencuesi ju mbështet ju ose përdorimin tuaj.

2. Pa ndryshime

- Nëse remiksni, transformoni, ose ndërtoni mbi materialin, ju nuk mund të shpërndani materialin e modifikuar.

3. Pa kufizime shtesë

- Ju nuk mund të aplikoni kushte ligjore ose masa teknologjike që kufizojnë ligjërisht të tjerët nga bëra atë që licenca lejon.

Për më shumë informacion rreth kësaj licence, mund të gjeni këtu .
Creator's Framework of Life: The Source of All Life Values
Creator's Framework of Life: The Source of All Life Values
© Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0]

Creator's Framework of Life: The Source of All Life Values

All life exists and persists on the foundation of the Creator's Life Framework (Defaults/Inherent Design/Fundamental Ordainment). The Mysterious Creator of all people is the source of all life's values and true knowledge.

These life values not only exist within us but are an integral part of us, i.e., the essence of humanity, forming the Mysterious Light within us through which we can discern the universal truth, visible and invisible (accessible to the senses and beyond human sensation, which is the highest degree of knowledge of the mysterious eternal life)

Human and Community: The Path of Truth and Harmonious Integrity <br> © Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0
iCreator's Framework of Life
© Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0

Life and its fundamental values are the work of the Creator, who has established the basic conditions and foundations of existence. Within this divine framework, every person has the freedom of choice and responsibility for their decisions and actions. Our personal choices shape our life and future, and it is an undeniable truth that our freedom is also our responsibility.

The only true knowledge connects us, unites us, and enriches us.

Truth-loving, benevolent, and righteous people, who are in the Light, are capable of recognizing the truth wherever it may be found.

Starting from the ancient Vedic teachings (circa 7th millennium BCE), the venerable Buddha (circa 1st millennium BCE), to the holy teachings of Jesus (1st century); they emphasize the importance of respecting life and life's values!
Human and Community: The Path of Truth and Harmonious Integrity <br> © Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0
iCreator's Framework of Life
© Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0
A Christian who respects the good in other people/nations is not diminished as a Christian, on the contrary, it makes him a true and original Christian – a follower of Christ, because walking the path of Truth and Life is the most correct path that the true Jesus – the Voice of Truth, has always called everyone to.
Let us learn and mature through respect and understanding of every spark of light and all the good that has been preserved in nations through the millennia, for everything that is truly good stems from the real Mysterious Creator of all people, all living things, and the environment of life!

To blindly reject the Truth is the same as blindly rejecting Life – one's own meaning of existence!

Truth is the Reality that exists independently of human perception and imagination. Regardless of the various uses, interpretations, and attempts at understanding, the Mysterious Creator - the Absolute Reality, represents that immutable, eternal, and All-present Truth.

As humans, we largely divide ourselves by human titles and many forms of affiliation, but what truly defines and divides us are our deeds. Good and evil deeds truly make us different!

May Truth and Life prevail for the common good of humanity, With love and hope.

Author: Kristijan Nokaj

Read more here

Note: This content under the given title (Creator's Framework of Life: The Source of All Life Values) can be shared and published under the terms outlined in the [CC BY-ND 4.0] license. You may share, even record, and sell (use for commercial and non-commercial purposes), but without modifications, with the mandatory mention of the author's name.

Additional Notes on the CC BY-ND 4.0 License:

Ethical and Legal Use:

All textual material by the author Kristijan Nokaj is protected under the Copyright Laws of the United States and subject to the rules of the U.S. Copyright Office. Author Kristijan Nokaj grants permission to share and use this content under the given title (Creator's Framework of Life: The Source of All Life Values) exclusively in accordance with the terms of the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) license, which means it is permitted to share the content in its original form, with mandatory mention of the author's name and a link to the license, without the right to modify the content or create derivative works.

The content must not be used in an immoral or illegal manner.

The content must not be used to promote views that are contrary to fundamental life values such as respect for human dignity, justice, and truth.

The content must not be directed in a way that endangers life or promotes discrimination based on race, ethnicity, or national origin. Instead, it should promote justice, truth, and resistance to evil, regardless of the secular, religious, or national identity of the individual. Injustice, falsehood, and evil are contrary to the fundamental life values and correct secular, religious, and national values based on common sense and ethics.

Also, neither the author's name nor his worldview or any content by the author should be publicly or covertly used as support for products or activities harmful to people, nature, or animals.

Misuse Clause:

Any misuse of the content, whether unintentional or intentional, interpretation, and twisting of the original meaning of the author's content to promote hate, discrimination, or violence towards any race or people, results in a loss of the right to use the content.

Transparency:

Deceptive or fraudulent use of the content is prohibited.

Additional Rights:

Be aware that certain content may be subject to additional intellectual property rights such as copyrights, trademarks, design rights, moral rights, or rights of privacy.

More Information on the [CC BY-ND 4.0] License

You are free to:

Share

— copy and redistribute the material in any medium or format for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

1. Attribution

- You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

2. No Derivatives

- If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.

3. No Additional Restrictions

- You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

For more information on this license, you can find here .