posted on: October 14, 2023 21:08


Put prema svijetu mira: Poziv na ljubav, razumijevanje i odgovornu nužnu obranu

Put prema svijetu mira: Poziv na ljubav, razumijevanje i odgovornu nužnu obranu

U vremenima koja su ispunjena izazovima i nesigurnostima, želim podijeliti sa vama poruku ohrabrenja, nade, ljubavi i zajedništva.

Svijet nosi teške terete ratova, diktatura, sukoba, prouzrokovanih patnji i nepravdi. Zbog ljudskih politikantskih sukoba i razdora zaboravljamo osnovne istine o ljudskoj prirodi i međunarodnim odnosima.

Živimo u svijetu gdje se često prepliću istine i neistine, dobro i zlo, ljubav i mržnja!

Učenja i narodni običaji, ovisno o tome kako ih razumijemo, mogu nas voditi na različite staze, ponekad udaljujući nas jedne od drugih, umjesto da nas zbližuje.

Povijest nas često podsjeća na ljudska zla i neznanje. Međutim, zla iz prošlosti ne smiju biti poticaj na osvete, za nastavak zle i bezumne povijesti, već istinska povijest treba biti poticaj da se prekine s takvim neznanjem, pohlepom, nepravdom i zloćom prekine!

Izvorna svrha dobrih knjiga je da nas obogate znanjem i olakšaju nam spoznaju Istine te nam ukažu na ispravan način življenja u poštivanju života, suživota i izvornih životnih vrijednosti. Bilo koja knjiga koja negira istinu, istinsko znanje i životne vrijednosti je štetna i neprijateljska knjiga.

Siguran sam da, ako se svi zdravo razumni i istinoljubivi ljudi udruže, možemo stvoriti svijet u kojem će svako dijete imati mogučnost rasti u ljubavi, miru i skladu.

Svaki zdravo razumni čovjek ima ulogu u oblikovanju boljeg svijeta, i svaki njegov najmanji doprinos ima moć donijeti istinsku promjenu i napredak. Ako se okrenemo Istini, Dobroti i životnim vrijednostima, možemo stvoriti bolju budućnost za sve nas.

Odgovorna nužna obrana:

Dok težimo istinskom miru i ljubavi, također moramo biti svjesni važnosti obrane naših zajednica i istinske ljudske vrijednosti kada su ugrožene. Istinska ljubav također znači zaštita onih koje volimo.

Svaki narod ima pravo na istinsku obranu i nijedan narod nema pravo na prikrivenu, ili otvorenu agresiju.

Ako svaki narod prihvati ovu jednostavnu istinu, možemo stvoriti svijet bez rata i sukoba.

Neka naša djeca rastu u svijetu gdje se sukobi rješavaju zdravo razumnim dogovorom, a ne oružjem.

Neka svaki narod postane istinski branitelj, a ne agresor. Samo tako možemo stvoriti trajni mir za sve nas.

Pozivam vas da zajedno radimo na širenju i jačanju iznesenih temeljnih zasada. Neka istinska obrana postane zlatno pravilo za sve narode. Odbacimo klevetanje i agresiju/osvajanje kao sredstva rješavanja sukoba. Umjesto toga, gradimo mostove razumijevanja i suradnje.

Pravednost:

Pravedan čovjek, bez obzira na to kako se naziva ili prepoznaje (u vjerskom, kulturnom ili svjetovnom smislu), živi prema sljedećim načelima: 1. Ne ubija i ne primjenjuje nasilje nad bilo kime, osim u nužnoj obrani kada je suočen s izravnom i neposrednom prijetnjom svome životu ili životima onih koje štiti – kada je suverenitet i teritorijalni integritet njegove domovine ugrožen (napadnut). U svim situacijama, uporaba sile mora biti razmjerna prijetnji s ciljem neutralizacije te prijetnje, a ne uzimanja života. Ne sudjeluje u agresijama ili osvajanju drugih, već živi časno i pravedno. 2. Ne krade, ne prisvaja niti otima tuđe pod bilo kakvom izlikom, niti stječe imovinu na štetu drugih ili nepoštenim sredstvima, već zarađuje za svoj život isključivo svojim poštenim radom i znanjem. 3. U braku je vjeran; ne prisvaja tuđu ženu ili tuđu djevojku. 4. Ne laže i ne kleveće, već govori jedino istinu i živi dostojanstveno, poštujući sebe i druge. Tko god živi suprotno ovim načelima je nepravedan i nečastan čovjek, bez obzira na to kako se predstavljao i bez obzira na razne lažne titule kojima se kitio.

Pozivam sve istinske pravedne ljude, bez obzira na vjersku, kulturnu, ili političku pripadnost, da se ujedinimo u Životnoj Istini, u poštivanju života i životnih vrijednosti, u težnji za boljim svijetom. Svijetom u kojem će svaki glas biti uvažen, svaka osoba biti voljena i slobodna, imati mogućnost živjeti u skladu sa životnim vrijednostima.

Udaljimo se od podjela koje nas razdvajaju i usredotočimo se na ono što nas ujedinjuje. Univerzalne vrijednosti ljubavi, suosjećanja, razumijevanja i poštivanja života mogu biti most koji povezuje sve kulture, narode i vjere.

Ujedinimo se u molitvi i blagoslivljanju, da zajedno djelujemo (za opće dobro) u ime Svemogućeg, Sveprisutnog i Sveznajućeg Otajstvenog Stvoritelja svih ljudi - svih naroda (čovječanstva i sveg života, vidljivog i nevidljivog).

Neka dobro prevlada nad zlom, život prevlada nad tamom i samouništenjem. Molimo za mir, znanje, istinsku duhovnost i za svijet u kojem će svi narodi surađivati na rješenjima koja će nas voditi prema boljoj budućnosti.

Neka svako naše zalaganje i svako naše djelovanje budu svjetlo koje će osvijetliti put prema svijetu bez rata, gladi i nepravde. Neka naša djela budu odraz naših riječi, i neka svaki dan koristimo kao priliku da širimo ljubav, razumijevanje i međusobno poštovanje.

Svi mi želimo svijet u kojem će naša djeca rasti dobro odgojena, sretna, sigurna i u ljubavi. Neka nas vodi mudrost koja prepoznaje važnost svakog pojedinca i koja shvaća da je prava istina ona koja potiče ljubav, a ne razdor.

Zajedno smo, zbog naše djece, dužni graditi svijet u kojem će razumijevanje nadjačati nesporazume, i gdje će ljubav ugasiti mržnju! U suprotnom se prepuštamo neznanju, pohlepi, ljudskim sukobima, koji vode (sve više) prema ljudskom samouništenju – potpunom gašenju života na Zemlji!

Zajedno možemo stvoriti razliku. Dijelite ovu poruku i pridružite se globalnom pozivu za mir.

S ljubavlju i nadom.

Autor: Kristijan Nokaj

(Fotografija: Charlein Gracia)

Pročitaj više

Napomena: Ovaj tekst može se slobodno dijeliti i objavljivati pod uvjetima navedenim u licenci [CC BY-ND 4.0]. To znači da tekst možete dijeliti bez izmjena, uz obavezno navođenje imena autora. Više informacija o ovoj licenci možete pronaći ovdje .

Rruga drejt një bote paqeje: Thirrje për dashuri, kuptim dhe mbrojtje të përgjegjshme dhe të domosdoshme

Rruga drejt një bote paqeje: Thirrje për dashuri, kuptim dhe mbrojtje të përgjegjshme dhe të domosdoshme

Në kohët që janë të mbushura me sfida dhe pasiguri, dua të ndaj me ju një mesazh inkurajimi, shprese, dashurie dhe bashkësisë.

Bota mban peshën e rëndë të luftërave, diktaturave, konflikteve, shkaktuara nga vuajtjet dhe padrejtësitë. Për shkak të konflikteve politike dhe ndarjeve njerëzore, harruam të vërtetat themelore të natyrës njerëzore dhe marrëdhënieve ndërkombëtare.

Jetojmë në një botë ku shpesh përzihen të vërtetat dhe gënjeshtrat, e mira dhe e keqja, dashuria dhe urrejtja!

Mësimet dhe zakonet popullore, varësisht nga mënyra se si i kuptojmë, mund të na udhëhoqin në shtigje të ndryshme, ndonjëherë duke na larguar nga njëri-tjetri, në vend që të na afrojë.

Historia shpesh na kujton të keqijat dhe injorancën njerëzore. Megjithatë, të keqijat e së kaluarës nuk duhet të jenë një nxitje për hakmarrje, për vazhdimin e një historie të keqe dhe të çoroditur, por historia e vërtetë duhet të jetë një frymëzim për të ndërprerë me këtë injorancë, lakmi, padrejtësi dhe keqdashje!

Qëllimi origjinal i librave të mirë është që të na pasurojnë me dije dhe të na lehtësojnë njohjen e Së Vërtetës dhe të na tregojnë mënyrën e drejtë të jetesës duke respektuar jetën, bashkëjetesën dhe vlerat themelore të jetës. Çdo libër që mohon të vërtetën, dijen e vërtetë dhe vlerat e jetës është një libër i dëmshëm dhe armiqësor.

Jam i sigurt se, nëse të gjithë njerëzit me mendje të shëndetshme dhe të dashur për të vërtetën bashkohen, mund të krijojmë një botë ku çdo fëmijë do të ketë mundësinë të rritet në dashuri, paqe dhe harmoni.

Çdo njeri me mendje të shëndetshme ka një rol në formimin e një bote më të mirë, dhe çdo kontribut i tij, edhe më i vogli, ka fuqinë të sjellë një ndryshim të vërtetë dhe përparim. Nëse u orientojmë drejt Së Vërtetës, Mirësisë dhe vlerave të jetës, mund të krijojmë një të ardhme më të mirë për të gjithë ne.

Mbrojtje e përgjegjshme dhe e domosdoshme:

Ndërsa synojmë paqen e vërtetë dhe dashurinë, gjithashtu duhet të jemi të ndërgjegjshëm për rëndësinë e mbrojtjes së komuniteteve tona dhe vlerave njerëzore kur ato janë të rrezikuara. Dashuria e vërtetë gjithashtu do të thotë mbrojtja e atyre që i duam.

Çdo komb ka të drejtë për mbrojtje të vërtetë dhe asnjë komb nuk ka të drejtë për agresion të fshehur ose të hapur.

Nëse çdo komb pranon këtë të vërtetë të thjeshtë, mund të krijojmë një botë pa luftra dhe konflikte.

Le të rriten fëmijët tanë në një botë ku konfliktet zgjidhen me marrëveshje të mendura dhe jo me armë.

Le të bëhet çdo komb një mbrojtës i vërtetë, dhe jo një agresor. Vetëm kështu mund të krijojmë paqe të qëndrueshme për të gjithë ne.

Ju ftoj të punojmë së bashku për të përhapur dhe forcuar parimet themelore të përmendura. Le të bëhet mbrojtja e vërtetë rregull i artë për të gjitha kombet. Të hedhim poshtë shpifjen dhe agresionin/sulmin si mjetet për zgjidhjen e konflikteve. Në vend të kësaj, të ndërtojmë ura të kuptimit dhe bashkëpunimit.

Drejtësia:

Njeriu i drejtë, pavarësisht se si quhet ose njihet (në kuptimin fetar, kulturor ose laik), jeton sipas këtyre parimeve: 1. Nuk vret dhe nuk ushtron dhunë ndaj askujt, përveç në mbrojtje të domosdoshme kur është përballur me një kërcënim të drejtpërdrejtë dhe të menjëhershëm për jetën e tij ose jetët e atyre që ai mbrojt – kur sovraniteti dhe integriteti territorial i atdhes së tij janë të rrezikuara (të sulmuara). Në të gjitha situatat, përdorimi i forcës duhet të jetë i proporcionuar me kërcënimin me qëllim neutralizimin e atij kërcënimi, dhe jo marrjen e jetës. Nuk merr pjesë në agresione ose pushtime të tjera, por jeton me nder dhe me drejtësi. 2. Nuk vjedh, nuk i merr asgjë tjetrit me çfarëdo justifikimi, dhe nuk fiton pasuri në dëm të tjerëve ose me mjete të padrejta, por fiton jetesën e tij vetëm me punën dhe dijen e tij të ndershme. 3. Është i besnik në martesë; nuk merr gruan e një tjetri ose dashurinë e një tjetri. 4. Nuk gënjen dhe nuk shpif, por flet vetëm të vërtetën dhe jeton me dinjitet, duke respektuar veten dhe të tjerët. Kushdo që jeton kundër këtyre parimeve është një njeri i padrejtë dhe i pandershëm, pavarësisht se si prezantohet dhe pavarësisht titujve të rremë me të cilët është zbukuruar.

Ju ftoj të gjithë njerëzit e vërtetë të drejtë, pavarësisht përkatësisë fetare, kulturore, ose politike, të bashkohemi në Të Vërtetën e Jetës, duke respektuar jetën dhe vlerat e jetës, me synimin për një botë më të mirë. Një botë ku çdo zë do të jetë i respektuar, çdo person do të jetë i dashur dhe i lirë, të ketë mundësinë të jetojë në përputhje me vlerat e jetës.

Të largohemi nga ndarjet që na ndajnë dhe të përqendrohemi në atë që na bashkon. Vlerat universale të dashurisë, ndjenjës, kuptimit dhe respektit të jetës mund të jenë ura që lidh të gjitha kulturat, popujt dhe besimet.

Le të bashkohemi në lutje dhe bekime, që të veprojmë së bashku (për të mirën e përgjithshme) në emër të të Gjithëfuqishmit, të Gjithëpranishmit dhe të Gjithëdijshmit Misterioz Krijues i të gjithë njerëzve - të gjithë popujve (njerëzimit dhe gjithë jetës, të dukshme dhe të padukshme).

Le të marrë mbi vete e mira, jeta të marrë mbi vete errësirën dhe vetëshkatërrimin. Ne lutemi për paqe, dije, shpirtërorie të vërtetë dhe për një botë ku të gjithë popujt do të bashkëpunojnë për zgjidhje që do të na udhëhoqin drejt një të ardhme më të mirë.

Le të jetë çdo përpjekje dhe çdo veprim i yni një dritë që do të ndriçojë rrugën drejt një bote pa luftra, urie dhe padrejtësi. Le të jetë puna jonë një pasqyrë e fjalëve tona, dhe le të përdorim çdo ditë si një mundësi për të përhapur dashurinë, kuptimin dhe respektin ndaj njëri-tjetrit.

Të gjithë ne dëshirojmë një botë ku fëmijët tanë do të rriten të edukuar mirë, të lumtur, të sigurt dhe në dashuri. Le të udhëhoqemi nga urtësia që njeh rëndësinë e çdo individit dhe e kupton se e vërteta e vërtetë është ajo që nxit dashurinë, jo ndarjen.

Së bashku jemi, për fëmijët tanë, të detyruar të ndërtojmë një botë ku kuptimi do të marrë mbi vete mosmarrëveshjet, dhe ku dashuria do të shuajë urrejtjen! Përndryshe, ne po i lëmë vetes injorancën, lakminë, konfliktet njerëzore, të cilat po na çojnë (gjithnjë e më shumë) drejt vetëshkatërrimit të njerëzve – ndaljes së plotë të jetës mbi Tokë!

Së bashku mund të bëjmë një ndryshim. Ndani këtë mesazh dhe bashkoheni me thirrjen globale për paqe.

Me dashuri dhe shpresë.

Autori: Kristijan Nokaj

(Foto: Charlein Gracia)

Lexoni më shumë

Shënim: Ky tekst mund të ndahet dhe publikohet lirisht nën kushtet e përcaktuara në licencën [CC BY-ND 4.0]. Kjo do të thotë që teksti mund të ndahet pa ndryshime, me referencën e domosdoshme të autorit. Për më shumë informata rreth kësaj licence, ju mund të gjeni këtu .

Path to a World of Peace: A Call for Love, Understanding, and Responsible Essential Defense

Path to a World of Peace: A Call for Love, Understanding, and Responsible Essential Defense

In times filled with challenges and uncertainties, I wish to share a message of encouragement, hope, love, and unity with you.

The world carries the heavy burdens of wars, dictatorships, conflicts, caused by suffering and injustices. Due to human political conflicts and discord, we forget the basic truths about human nature and international relations.

We live in a world where truths and falsehoods, good and evil, love and hate often intertwine!

Teachings and folk customs, depending on how we understand them, can lead us on different paths, sometimes distancing us from each other instead of bringing us closer.

History often reminds us of human evils and ignorance. However, the evils of the past should not be an incentive for revenge, to continue a malicious and senseless history, but a true history should be an incentive to end such ignorance, greed, injustice, and malice!

The original purpose of good books is to enrich us with knowledge and facilitate our understanding of the Truth, pointing us to the right way of living, respecting life, coexistence, and fundamental life values. Any book that denies the truth, genuine knowledge, and life values is harmful and hostile.

I am sure that if all rational and truth-loving people unite, we can create a world where every child will have the opportunity to grow in love, peace, and harmony.

Every rational individual has a role in shaping a better world, and even their smallest contribution has the power to bring about genuine change and progress. If we turn to the Truth, Goodness, and life values, we can create a better future for all of us.

Responsible Essential Defense:

While striving for true peace and love, we must also be aware of the importance of defending our communities and genuine human values when they are threatened. True love also means protecting those we love.

Every nation has the right to genuine defense, and no nation has the right to covert or open aggression.

If every nation accepts this simple truth, we can create a world without war and conflict.

May our children grow up in a world where conflicts are resolved through rational agreements, not weapons.

May every nation become a true defender, not an aggressor. Only in this way can we create lasting peace for all of us.

I call on you to work together in promoting and strengthening the basic principles set out. Let genuine defense become the golden rule for all nations. Let's reject slander and conquest/aggression as means of resolving conflicts. Instead, let's build bridges of understanding and cooperation.

Justice:

A just person, regardless of how they identify or are recognized (in religious, cultural, or secular terms), lives by the following principles: 1. Does not kill or apply violence to anyone, except in necessary defense when faced with a direct and immediate threat to their life or the lives of those they protect - when the sovereignty and territorial integrity of their homeland is threatened (attacked). In all situations, the use of force must be proportional to the threat with the aim of neutralizing that threat, not taking life. Does not participate in aggressions or conquests, but lives honorably and justly. 2. Does not steal, expropriate, or seize others' property under any pretext, nor acquires property at the expense of others or by dishonest means, but earns their living exclusively through their honest work and knowledge. 3. Remains faithful in marriage; does not lay claim to another's wife or girlfriend. 4. Does not lie or slander, but speaks only the truth and lives with dignity, respecting oneself and others. Anyone who lives contrary to these principles is unjust and dishonorable, regardless of how they presented themselves and regardless of various false titles they adorned themselves with.

I call on all genuinely just people, regardless of religious, cultural, or political affiliation, to unite in the Living Truth, in respect for life and life values, in the pursuit of a better world. A world where every voice will be respected, every person loved and free, having the opportunity to live in harmony with life values.

Let us move away from the divisions that separate us and focus on what unites us. Universal values of love, compassion, understanding, and respect for life can be the bridge connecting all cultures, peoples, and religions.

Let's unite in prayer and blessings, to act together (for the common good) in the name of the Almighty, All-present, and All-knowing Mysterious Creator of all people - all nations (of humanity and all life, visible and invisible).

May good prevail over evil, life prevail over darkness and self-destruction. We pray for peace, knowledge, genuine spirituality, and a world where all nations collaborate on solutions leading us to a better future.

May every effort and every action of ours be a light that illuminates the path to a world without war, hunger, and injustice. Let our deeds reflect our words, and let's use every day as an opportunity to spread love, understanding, and mutual respect.

We all desire a world where our children grow up well-educated, happy, safe, and in love. Let us be guided by wisdom that recognizes the importance of every individual and understands that the true truth is one that encourages love, not discord.

Together, for the sake of our children, we are obligated to build a world where understanding will overcome misunderstandings, and where love will extinguish hate! Otherwise, we surrender to ignorance, greed, human conflicts, which increasingly lead to human self-destruction – the complete extinguishing of life on Earth!

Together, we can make a difference. Share this message and join the global call for peace.

With love and hope.

Author: Kristijan Nokaj

(Photograph: Charlein Gracia)

Read more

Note: This text can be freely shared and published under the terms specified in the license [CC BY-ND 4.0]. This means you can share the text without modifications, with the obligatory mention of the author's name. More information about this license can be found here .