posted on: January 22, 2020 22:59


U ime Istine

Poziv na mržnju, na rat, prisvajanje tuđih područja, krađa identiteta, krivotvorenje povijesti itd.., nema nikakve veze, niti sa pravdom, niti sa Stvoriteljem, a niti sa Isusom Kristom, već jedino sa ljudskom zloćom, zaglupljenošću, otpadom od Stvoritelja i istinskog puta Njegova. Uzrok takve ljudske zloće je vlastohleplje za svjetsku moć i prevlast.

Sljedbenici takve zločinačke ideologije, spremni su ostaviti svoje obitelji, razoriti svoje duše, a sve u službi i ostvarivanja zločinačkih pohlepnih probitaka i ciljeva.

Mnogi slijepo služe ljudskoj pohlepi i zloći, a uvjereni da služe Stvoritelju; što je ustvari dvostruko zlo, jer osim što su sami postali žrtve zla, još i u ime Apsolutne Dobrote – Stvoritelja se poziva na zločin protiv drugih i drugačijih, protiv čovječnosti, te Otajstvenog Izvora Vječnoga Života!

Prikazivanje Stvoritelja kao ubojicu jednih, a ljubitelja drugih, čista je ljudska zla tvorevina!

Kada bi Stvoritelj uistinu bio ¨Duh¨ koji istrebljuje i genocidira, onda mu za to ne bi trebali (zli) pojedinci, učinio bi to Sam, jer je Svemoguć i neovisan o ljudskoj moći!

Stvoritelj nikoga ne treba kušati, testirati, da bi spoznao istinu (o nekome čovjeku, ili bilo kojem živom biću), jer je i Sveznajući (poznaje svakog čovjeka, sve ljudi, sva živa bića bolje nego što poznaju sami sebe).

Nikakvo zlo ne proizlazi od Stvoritelja, već od ljudi koji djeluju protivno Stvoriteljevih Zadanosti (u sebi), koji odbijaju odgovorni suživot s drugima, koji ne poštuju Stvoriteljevo Djelo (svo životno okružje i sav život na planeti) i temeljne životne vrijednosti, bez kojih svijet ne može opstati!

Samo bezumni ljudi koji odbacuju istinske životne vrijednosti, koji nisu sposobni razlikovati dobro i zlo, kao niti biti gospodari vlastitog tijela, hitjeli bi gospodariti nad drugima, upravljati i zapovjediti cijelim svijetom.

Međutim, baš takvi koji ne poštuju Stvoriteljevo Djelo i nemaju nikakvu istinsku spoznaju o Stvoritelju, sami sebe nazivaju glasnogovornicima Stvoritelja i u njegovo ime pokušavaju iskriviti i zloupotrijebiti njegovo Djelo, sakrivajući narodima Istinu.

Bezumnici u ime Istine, pokušavaju zakopati istinu; u ime Života, ubijati život; u ime kršćanstva, rušiti i istrijebiti istinsko kršćanstvo – u ime Isusa Krista, djelovati protiv samog Isusa Krista (utjelovljenje Istine), u ime Stvoritelja, ubrizgati svoje ljudsko zlo i djelovati protiv Stvoritelja (Izvora Istine i Života)!

Tko god sije zlo i ne poštuje život, samim time ne poštuje niti Svemogućeg i Sveprisutnog Stvoritelja … u takvima bezumnim ljudima sigurno nema niti istinskog znanja, niti istinske pravednosti, a niti imaju ikakve veze sa produhovljenošću.

Sve vrste uljeza na svijetu, razotkrivaju ih upravo njihove laži, zloća i nedjela!

Isus Krist je utemeljitelj izvornog kršćanstva, koje se temelji na Istini i Životu! Zbog toga, tko god svjesno živi u laži, sije laž i ne poštuje, ili razara život, budite sigurni da nema nikakve veze sa Stvoriteljem, niti sa Isusovim naučavanjem.

Ohrabrimo se i ustrajmo na ispravnom putu življenja, te kao istinski sljedbenici Isusa Krista, trebamo uvijek biti svjesni prikrivenog zla (bilo to pod dobrim imenom, simbole itd..).

Uvijek bdijmo i kroz sabranost uz čestita djela (u Duhu Istine) ustrajmo u istinskom nutarnjom miru, a istovremeno budimo uvijek spremni za obranu Istine, životnih vrijednosti i samog života, te svoje domovine!

Autor: Kristijan Nokaj

(Fotografija: Tyler Nix)

© Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0]